X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
دوشنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1388
اندیشه....

 

ماهی لب بسته را اندیشه قلاب نیست...........  

 

پنج‌شنبه 23 آبان‌ماه سال 1387

لحظاتی است که باید فرد را تنها رها کرد؛ تنها، در تنهایی است که در می یابد.

اگر سعی کنی کمکش کنی،او را بیشتر به دردسر می اندازی.

هنگامی که دیگری میتواند به تنهایی حریف را به زمین بزند،تلاش نکن به زور کمکش کنی.

کسی را مجبور مکن با چشمان تو نگاه کند وقتی خود بیناست.

لطفی کن و عینک خود را بر چشمان دیگران مگذار،نمره عینک ها متفاوت است.

این گونه او را به نابینایی می کشانی.

                                     همیشه مهربان

شنبه 11 آبان‌ماه سال 1387
صدایم کن

نگاه من آنروزها آبی بود 

اما... 

امروز کمی خسته و زردم  

خسته و زرد. 

مرا تکرار کن   

وقتی نگاه تو با شعرهایم صمیمی شد؛ 

صدایم کن .... 

صدایم کن. 

 

           همیشه مهربان 

شنبه 4 خرداد‌ماه سال 1387

رفتی و با رفتن تو دیگه غروب آرزوهام رسید

آسمون آرزوهام دیگه بی ستاره شده

می دونم دیگه واسه همه غریبه شدم

ای کاش خدا بدادم می رسید

ای کاش دیگه این همه فاصله میونم نبود 

دیگه نمی دونم واسه رسیدن به تو باید چی کار کنم...

می خوام دیگه فراموشت کنم

آره فقط باید فراموشت کنم

این آخره کاره من

 

          همیشه مهربان

سه‌شنبه 27 فروردین‌ماه سال 1387
زمانی بس کوته

همیشه اینگونه بوده

برای گفتن دیر است

زمان بسیار اندک است

سپیدی صبح دیری نمی پاید

تابستان فرصتی نمی یابد

و ما اینگونه بی شتاب ...

دیگر فرصتی نمی یابیم،

آری اینگونه بوده

همیشه اینگونه بوده ...

شاخه های بید سایه ساری، ندارند

آفتاب اندک است

شب کوتاه تر از آن است

ـ که ستاره بخواه سوسو زند ـ

ای کاش فرصت بیش از اینها بود

فرصتی برای مناجات

اندک زمانی برای خواستن

کوته وقتی برای من و تو

 

                             همیشه مهربان

   1      2      3      4      5      ...      12      >>