پنج‌شنبه 23 آبان‌ماه سال 1387

لحظاتی است که باید فرد را تنها رها کرد؛ تنها، در تنهایی است که در می یابد.

اگر سعی کنی کمکش کنی،او را بیشتر به دردسر می اندازی.

هنگامی که دیگری میتواند به تنهایی حریف را به زمین بزند،تلاش نکن به زور کمکش کنی.

کسی را مجبور مکن با چشمان تو نگاه کند وقتی خود بیناست.

لطفی کن و عینک خود را بر چشمان دیگران مگذار،نمره عینک ها متفاوت است.

این گونه او را به نابینایی می کشانی.

                                     همیشه مهربان