سه‌شنبه 1 خرداد‌ماه سال 1386

دیگه دارم از دوریت می میرم

تو خیالم تو رو می بینم که پیش منی

فکر می کردم که تو واسم یک هم زبونی

میایی و از درد عشقت برام می خونی

خیال کردم که تو بهترینی

ولی نفهمیدم که نامهربونی کردی و رفتی  

..اما هنوز با اینکه رفتی

از داغ عشقت دارم می سوزم

آره فکرو خیالت همیشه با من

هر جا که میرم جلوی چشامی ...

                             همیشه مهربان