شنبه 4 خرداد‌ماه سال 1387

رفتی و با رفتن تو دیگه غروب آرزوهام رسید

آسمون آرزوهام دیگه بی ستاره شده

می دونم دیگه واسه همه غریبه شدم

ای کاش خدا بدادم می رسید

ای کاش دیگه این همه فاصله میونم نبود 

دیگه نمی دونم واسه رسیدن به تو باید چی کار کنم...

می خوام دیگه فراموشت کنم

آره فقط باید فراموشت کنم

این آخره کاره من

 

          همیشه مهربان