دوشنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1388
اندیشه....

 

ماهی لب بسته را اندیشه قلاب نیست...........