سه‌شنبه 8 خرداد‌ماه سال 1386

     

         عاشقم اما دلم خالیست                                   صورتم تصویر تنهائیست

         تو نگاه سرد و خاموشم                                    گریه ابرای پوشالیست

         من کیم این خسته تنها                                       خالی از مهر خودم حتی

         من به دنبال دل خویشم                                        گمشده در سرّ این دنیا

          همیشه مهربان