یکشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1384
می خوام بگم اما...

 

وقتی تو رویاهام  تورو می بینم تبسم می کنم می خوام بگم عاشقتم

 

می خوام بگم جون منی می خوام بگم دوستت دارم اما زبونم می گیره

 

وقتی تواین دنیا تنها و ساکت بودم

 

داشتم هلاکت می شدم  

 

همه ی  دلهره ام  اینکه بهت می رسم یا نه

 

آخه تو تمام رویای و زندگی من هستی

 

اگه اینها رو  بهت نگفتم  

 

خواستم از چشمات نیفتم

                                                همیشه مهربان