دوشنبه 11 دی‌ماه سال 1385

 برای چشم بیمارت بمیرم

کنار چشمه نوشت بمیرم

نمی خواهم در آغوشت بگیرم

که می خواهم در آغوشت بمیرم

                                                             (فریدن مشیری)

 

دقایقی تو لحظه های زندگی هست که آنقدر  دلت برای کسی  تنگ میشه که دلت میخواد اونو از تو رویاهات بیرون بکشی و تو دنیای واقعی با تمام وجوت بغلش کنی

ولی افسوس ...

                                     همیشه مهربان