جمعه 19 آبان‌ماه سال 1385

ای کاش می دانستم که چرا؟

زمان اینگونه ظالمانه به تماشای تنهاییم ایستاده است...

 

                           همیشه مهربان