شنبه 22 مهر‌ماه سال 1385

 وقتی که به تو فکر می کنم

اشکام می شن رونه

 

از یادت آتیش می گیره

باز این دل دیونه

 

با تو بودن چیزی که غم از من می گیره

 

چند روزی که دلم بدجور هواتو کرده

تو خاطرات ذهنم دنبال تو می گرده

دنبال تو با خنده هات

دنبال مهربونیات

میام ولی نمی رسم ..

 

خدا کنه یک روزی باز هم تو رو ببینم

باز از وجود سبز تو گلهای شادی بچینم

 

 

                                     همیشه مهربان