جمعه 21 مهر‌ماه سال 1385
عشق یعنی ...

عشق یعنی خاطره

عشق یعنی همدم بی کسی ها
عشق یعنی آنکه اسمش تو قلبم می مونه

عشق یعنی دقیقه ها را شمردن

عشق یعنی زیر حسرت شقایق با چشمای خیس و گریون بری تا نبض دقایق

عشق یعنی گذشتن از اگرها

عشق یعنی رسیدن به خو ن و جگر ها

عشق یعنی چشمات و ببندی تا غیر اون نبینی ...

 

 

                                                                             همیشه مهربان