پنج‌شنبه 15 تیر‌ماه سال 1385
باورم کن...

باور کن که تو را از صمیم قلب دوست دارم

و جزء سعادت و خوشبختی تو چیز دیگری نمی خواهم

چرا خود را پنهان می کنی

باور کن که عاشقی تو عاشقی عاشق

اشکهایت را پنهان مکن سکوتت را بشکن و هراس مدار از آنچه باید بگویی

خداوند کمکت می کند

هیچکس نمی تواند کسی را وادار کند که عاشقش باشد

ولی باید سعی کرد آنچه را دوست داری بدست آوری

وگرنه مجبور خواهی شد که آنچه را که داری دوست بداری

ولی اگر آنچه را دوست داشتی بدست آوردی آزاد بگذار تا خود انتخاب نماید

شاید سرنوشت چیز دیگری باشد ...

آری تو عاشقی

و اگر ما شویم هیچ شکستی بر ما چیرگی نخواهد یافت

زیرا که از عشق روینه تر خواهیم شد

 

همیشه مهربان