سه‌شنبه 13 تیر‌ماه سال 1385
برای تو می نویسم شاید بخوانی...

کاش ترانه ای بخوانی

تا تمام وجودم را بسوزاند و خاکستر کند

کاش حرفی داشته باشیم تا از آن افسانه ها بنویسند

کاش گلی داشتم که هیچگاه پژمرده نمی شد و کسی نمی توانست آنرا بچیند

عزیزم

من تو را دیوانه وار دوست دارم

تو را مانند خودت دوست دارم

تو جان بخواه تا نثارت کنم

باور کن

باور کن عزیزم که تو را دوست دارم

کاش تو را داشتم که دلم را دریابی

کاش شبی باشد که تا سحر با تو سر کنم

کاش تمام عمرم را در کنار تو ...

عزیزم باروکن

باور کن که تو را دیوانه وار دوست دارم تو را از صمیم قلب دوست دارم

دوستت دارم

                   همیشه مهربان