سه‌شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1385

گفتی که :

چو خورشید زنم روی تو پرتو

چون ماه شبی می کشم از پنجره سر

 

افسوس که خورشید شدی تنگ غروب

اندوه که مهتاب شدی وقت سحر

«فریدن مشیری»

                             همیشه مهربان