سه‌شنبه 8 فروردین‌ماه سال 1385
دیگه تنها نیستم

 

می دونی تو این همه تنها شدی

 می دونی که رفتی و بی وفا شدی

 می دونی که از دوریت می میرم

 من که خطای نکردم

 می دونم ، تنها شدم دیگه اشکات هم نمی یاد

 می دونم، تو رفتی و من موندم یک عالمه دلواپسی

 اونوقتی که ،اگه یک روز نبینمت می میرم، می دونم

ولی تو خطا کردی!

 تو رفتی و خودت تنها شدی

 تو ی که تنها موندی

 اما من هیچ وقت تنها نمی شم

 چون تو رو دارم

 فقط کافی که چشمامم ببندم تا تو رو ببینم

 اونوقت دیگه تنها نیستم

 ولی تو چی کار می کنی

 توی که نمی تونی چشمات و ببندی

 تو به چه چیز می خوای دلخوش باشی

 یا یکی که واسش دلواپس شی یا وقتی تنهایی بیاد و کنارت ..

 آره من تنها نیستم چون تو رو دارم

 هروقت که دلواپس می شم یا دلم آشوب می شه وقتی که دلخوشی بخوام وقتی که تنهایی اسیرم می کنه

 اون رویایی شیرین تو که نمیزاره اسیره این همه تنهایی بشم

 می ترسم این ها رو بهمت بگم اونوقت ،رویاهت و برداری و با خودت ببری

 اونوقت دیگه حتمی میمیرم. آره می میمیرم

 

                                                                  همیشه مهربان