چهارشنبه 2 فروردین‌ماه سال 1385
بدون تو دلم گرفته
چی می شد که این دل دیونه من به شهر چشمات عادت نمی کرد

انوقت پرستوی نگاهت از دل آشفته ام هجرت نمی کرد

چی می شد اولین روز جدایی برام تا قیامت شب نمی شد

تا وجود پاک و سرشار از امیدت گرفتار سکوت شب نمی شد

دیگه نمی خوام عاشق باشم

می خوام عشق و فراموش کنم

دیگه برام عشق مفهومی نداره

چون بدون تو دنیا برام معنی نداره

ولی هنوز دوستت دارم

هنوز هم با خاطرات عشقت زندگی می کنم

اگه روزی هم صد بار بمیرم باز هم عاشقتم

باز هم می گم عاشقتم دوستت دارم

برای همیشه

ـ خدایا از تو می خواهم که عشق ورزیدن را به من بیاموزی

آخه می خواهم عاشق باشم

می خواهم عاشق بمانم  برای همیشه ـ

                                                           همیشه مهربان