دوشنبه 29 اسفند‌ماه سال 1384
سال نو مبارک

                           

به هنگام خزان در این خراب آباد بنشینم  /   بهار آمد که بهر وصل او بار سفر گیرم

 

نوروز می آید و طراوت بهار را به میهمانی چشمهای مهر و دوستی تو می آورد.

 

نوروزر بر مفرشی سبز ، ترنم باران بهاری را در گوش برگها زمزمه می کند.

 

با نوروز زندگی کنیم و با بهار سر سبز شویم.

 

قدوم گل افشان نوروز و بهار زندگی سر سبزتان مبارک باد.

                                                                

                                                                              همیشه مهربان