یکشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1384
چی مهمه

 

مهم نیست که پیشم نبا شی یااینکه ازم جدا باشی

 

 مهم نیست که به یادم نباشی یااصلاً دوستم نداشته با شی

 

 مهم نیست که مرا در یاد نداشته باشی

 

مهم این که در قلب من جای داری

 

و من تا ابد عاشقانه می پرستمت.  

 تا ابدیت...

همیشه مهربان