پنج‌شنبه 25 اسفند‌ماه سال 1384
عشق

 

عشق یعنی خاطره

 

عشق یعنی همدم بی کسی ها


عشق یعنی آنکه اسمش تو قلبم می مونه

 

عشق یعنی دقیقه ها را شمردن

 

عشق یعنی زیر حسرت شقایق با چشمای خیس و گریون بری تا نبض دقایق

 

عشق یعنی گذشتن از اگرها

 

عشق یعنی رسیدن به خو ن و جگر ها

 

عشق یعنی چشمات و ببندی تا غیر اون نبینی

 

 

من هم چشمام می بندم ـ واسه همیشه ـ تا غیر تو هیچ چیز دیگه رو نبینم

 

                                                                             همیشه مهربان