یکشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1384
بی تو می میرم

 

 

وقتی که آدم دلتنگ می شه

دلتنگیش اندازه ی دنیا می شه

تو که نباشی هیچ چیز دیگه نمی تونه برام مهم باشه مگه از تو چیزی مهمتر می شه ...

یادته گفتی برو منتظرم باش

من رفتم حتی نگفتم تا کی ...

تو رفتی و من موندم یک عالمه دلواپسی

مگه از من چه خطای سر زد ! ...

می دونی که بی تو می میرم اگه تو نباشی

 اگه بری و با کس دیگه ای آشنا شی

من که جز تو کسی دیگه ای رو ندارم  

 آره ... من می میرم اگه یک روزی از من جدا شی ...

 

بدون که هر جا که باشی قلب من برای تو می تپه  ـ فقط برای توـ

 

                                                          همیشه مهربان