دوشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1384
شاید

بشینی و چیزی نگی و وقتی ازش دور می شی حس کنی بهترین گفت و گوی عمرت رو داشتی.

ما واقعاً تا چیزی رو از دست ندیم قدرش رو نمی دونیم ولی در عین حال تا وقتی که چیزی رو دوباره به دست نیاریم نمی دونیم چیرو از دست دادیم .

این که تمام عشقت رو به کسی بدی تضمینی بر این نیست که اون هم همین کار رو بکنه پس انتظار عشق متقابل نداشته باش فقط منتظر باش تا اینکه عشق آروم تو قلبش رشد کنه و اگه این طور نشد خوشحال باش که تو دل تو رشد کرده .

 

                                                                                                                      همیشه مهربان