یکشنبه 30 بهمن‌ماه سال 1384
چشم در راه

 

 

گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم

 

تــو را مــن  چــشـم  در  راهــم

 

                                                            همیشه مهربان