یکشنبه 30 بهمن‌ماه سال 1384

اولش برام یک اسم بودی

بعدش شدی یک عشق که تمام شب و روز به هش فکر می کردم

یک روز دیگه برام خواستن شدی ، می خواستمت

ولی افسوس که ....

اما امروز برام یک آرزو شدی

می دونم آرزم خیلی بزرگه

یک چیز که شاید دست نیافتنی شده باشه

ولی می گند آدما بعد از مرگشون به همه ی آرزوهاشون می رسند

دیگه هیچ وقت به انتظارت نمی شینم

نمی خوام که پوچی تو را خراب کنم

امروز فقط منتظر یک نفر هستم

اونم مرگ

دیگه انظار مرگ و می کشم

تا به همه ی آرزوهام برسم ـ فقط تو ـ

                                                                                      همیشه مهربان