جمعه 28 بهمن‌ماه سال 1384
فراموش کن

ساده است ستایش گلی

                          چیندش

           و از یاد بردنش که آبش باید داد

                                                     همیشه مهربان