سه‌شنبه 25 بهمن‌ماه سال 1384
نیایش

پروردگارا

 به من آرامش ده تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم.

دلیری ده ، تا تغییر دهم آنچه را نمی توانم تغییر دهم.

بینش ده ، تا تفاوت این دو را بدانم

مرا فهم ده ، تا متوقع نباشم دنیا و مردم آن مطابق میل من رفتار کنند.

 

                                                                                   همیشه مهربان