دوشنبه 24 بهمن‌ماه سال 1384
تمام هستی من

تو برام مقدسی مثل عبادتم

گفتن از تو شده برام یک عادت

اسم تو برام شده همه ی هستیم

شب از فکر و خیالت خواب را از چشمانم گرفته

تو مقدسی

و من فقط بتی که به پرستش رویاهای تو

دلخوشم به عبادتت

هر وقت که بلند داد می زدم دوستت دارم آسمون پر از ستاره می شد

که برق اون دنیا رو روشن می کرد

تو برام فقط یک اسم و نمی دونم خیلی واسم بزرگی

اونقدر که وقتی می خوام تو رو فریاد بزنم راه گلوم بسته می شه

به خدا سوگند ،سوگند به پاکی عشق

به پاکی دانه های باران به زیبایی بهاران  

توی تمام هستی من

 

                                                                                                            همیشه مهربان