یکشنبه 23 بهمن‌ماه سال 1384

هرگاه خواستم از تو بنویسم نتواستم

آنگاه که درد در رگانم ، حسرت در استخوانم و چیزی نظیر آتش پیچد

از تلخی تمامی دریاها در اشک ناتوانی خود ساغری زدم  و ..

و حسرت خوردم به لحظه های با تو بودن

که تو با نور گرمی صدایت ، مفهوم بی ریای رفاقت بودی

و با نگاه تابناکت مفهوم بی فریب صداقت

توی که تنها در تمام لحظه ها همراه منی

تنها فرشته قلب من...

نمی دونم که با چه جرأتی با تو رو به رو شم . چون وقتی می بینمت قدرت تکلم از من گرفته    می شه ، دوست دارم فقط نگاهت کنم و تو با لبخند زیبایت ..

لبخندت خیلی زیباست زیبا مثل فرشته  اما نه ،لبخند تو رو با هیچ چیز نمی شه مقایسه کرد

دوست دارم با هم باشیم دور از همه ی آدما فقط  من باشم و تو

روز ها و شبها هر لحظه از زمان که فکرش و کنی به یادت هستم

                                                                                                                

همیشه مهربان